MetroPagina

ODLUKA O REZULTATIMA UPISA

Povjerenstvo za upis Dječjeg vrtića Mrvica na sjednici održanoj 8. srpnja 2024. godine donijelo je ODLUKU O REZULTATIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ MRVICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Obavijest o provedbi natječaja objavljenog 6. svibnja 2024.

Obavijest o provedbi natječaja objavljenog  6. svibnja 2024.  godine na stranicama Zavoda za zapošljavanje, web stranici dječjeg vrtića Mrvica i oglasnoj ploči dječjeg vrtića Mrvica.

Natječaji za prijem radnika

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) u daljnjem tekstu: Zakon) te na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mrvica raspisuje se NATJEČAJE ZA PRIJEM RADNIKA NA RADNA MJESTA...

OBAVIJEST SVIM KORISNICIMA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA MRVICA

U nastavku objavljujemo obavijest svim korisnicima usluga dječjeg vrtića Mrvica...

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MRVICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Na temelju članka 17., stavka 5. Statuta Dječjeg vrtića Mrvica i članka 6., stavka 2. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić Mrvica uz prethodnu suglasnost Grada Supetra (KLASA: 601-01/24-01/08, URBROJ: 2181-11-02/1-24-2) i Općine Nerežišća (KLASA: 601-01/24-01/06, URBROJ: 2181-34-02/1-24-02), sukladno Planu upisa u Dječji vrtić Mrvica za pedagošku godinu 2024./2025. (KLASA: 003-08/24-01/07, URBROJ: 2181-11-2-01-24-3) i Odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mrvica donesenoj na 29. sjednici održanoj 5. lipnja 2024. godine Dječji vrtić Mrvica raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MRVICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Obavijest o objavljivanju dokumenta u svrhu savjetovanja sa javnošću

U nastavku objavljujemo obavijest o objavljivanju duokumenata u svrhu savjetovanja sa javnošću - prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Mrvica.

OBAVIJEST O OBNOVI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Dragi roditelji/skrbnici,
u našem Vrtiću počinje obnova upisa koja se odnosi na djecu koja već pohađaju programe u Dječjem vrtiću Mrvica. Obnova upisa traje od 10. do 19. travnja 2024. godine.