OBAVIJEST

on .

Mariju Vuković iz Supetra, odgojitelj, Upravno vijeće DV Mrvica imenovalo je zamjenicom ravnateljice  za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta do povratka na posao  ravnateljice Irene Caglević  od  12. lipnja 2023. godine.Marija Vuković odabrana je iz redova članova odgojiteljskog vijeća  sukladno  Zakonu i  Statutu Dječjeg vrtića Mrvica (Na temelju članka  37.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07 , 94/13,98/19 i 57/22)