U ponedjeljak 29.8.2022. s početkom u 16:00 sati održana je radionica "Dijete, roditelji i odgojitelji u adapataciji" na temu adaptacije po polasku djece u DV Mrvica. Obzirom na manji broj roditelja tema je obrađena u formi radionice.

Prisutni roditelji i odgajateljice upoznati su pojmom adaptacije koja označava prilagodbu i prihvaćanje brojnih mogućih novosti i promjena u djetetovoj svakodnevici. Podijeljeni u grupe, sudionici su promišljali i raspravljali o mogućim otežavajućim ili zaštitnim čimbenicima i ponašanjima kod djeteta i roditelja u procesu adaptacije. Prezentirani su postupci, organizirane aktivnosti tijekom narednog perioda te je istaknuta važnost suradnje roditelja, odgojitelja i članova stručne službe. Roditelji su potaknuti na komunikaciju i razmjenu informacija i međusobnu podršku s ciljem olakšavanja prilagodbe, kako djeteta, tako i roditelja i odgojitelja. Stavljen je naglasak na kvalitetno provođenje zajedničkog vremena roditelja s djetetom van vrtića te jačanje međusobnog odnosa koji je jedan od najznačajnijih zaštita djetetovog razvoja.

Pia Martinić, mag. Psych.