MetroPagina

Rezultati upisa u novu pedagošku godinu 2018-2019.

Temeljem članka 13. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću Mrvica Komisija za upis djece objavljuje rezultate upisa u Dječji vrtić Mrvicu za 2018./19. radnu godinu. U nastavku je objavljen popis primljenih zahtjeva i to samo OIB djeteta kako bi se poštovao Zakon o zaštiti osobnih podataka.

Upisi u vrtić 2018 ***NOVO***

Objavljujemo OGLAS o provođenju postupka upisa djece u programe DV-a Mrvica ( objekti: DV Supetar i DV Nerežišća ) za 2018/2019. pedagošku godinu. Preuzmite dokumente u nastavku:

Natječaj za upis 19.1.2018.

Javni poziv za upis u obvezni program predškole u pedagoškoj 2017./2018. godini preuzmite OVDJE.

Natječaj za radno mjesto 5.2.2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 94/13) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mrvica - Supetar raspisuje se NATJEČAJ za prijem u radni odnos.
Tekst natječaja preuzmite OVDJE.

Natječaj za radno mjesto 11.12.2017.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mrvica-Supetar raspisuje se
NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Konačna lista upisa

Temeljem članka 16. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Mrvica, odluka upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mrvice i drugih važećih akata ove Ustanove, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mrvica na svojoj 82. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2017. godine donosi konačnu odluku o upisu djece u Dječji vrtić Mrvicu – Supetar za 2017./18. radnu godinu.

KONAČNU LISTU PREUZMITE OVDJE.