MetroPagina

Plan upisa u Dječji vrtić Mrvicu za 2017./18.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mrvica – Supetar na svojoj 81. sjednici – dana 27. travnja 2017. godine dojelo je Plan upisa u Dječji vrtić Mrvicu za 2017./18. radnu godinu.

Plan preuzmite OVDJE.

Spisak djece po skupinama 2016./2017

Objavljujemo spisak djece po skupinama za radnu 2016./2017. pedagošku skupinu. Dokument preuzmite OVDJE.

Upis u vrtić - Odluka povjerenstva

Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Mrvicu – Supetar, održalo je sastanak 20. lipnja 2016. godine, pregledalo sve zaprimljene prijave, bodovalo dostavljenu dokumentaciju po važećim kriterijima za upis djece u Dječji vrtić Mrvica, te donijelo sljedeće odluke. Preuzmite ODLUKU ovdje.

Odluka upravnog vijeća

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mrvica na svojoj sjednici održanoj dana 14. srpnja 2016. godine razmotrilo je odluku Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Mrvicu, te pristigle žalbe na istu i donijelo konačnu odluku.

Odluku u cijelosti preuzmite OVDJE.

Upis u vrtić 2016. - *NOVO

Objavljujemo OGLAS o provođenju postupka upisa djece u programe DV-a Mrvica ( objekti: DV Supetar i DV Nerežišća ) za 2016/2017. pedagošku godinu. Preuzmite dokumente u nastavku: