PREHRANA I SKRB


Provode se mjere za očuvanje i unapređenje djetetova zdravlja:


- Vodi se računa da prehrana bude kvaliteta, odnosno da se zadovolje energetske potrebe dječjeg organizma
- Vodi se računa o raznolikosti prehrane, tj. pri izradi jelovnika uzima se u obzir raznolikost namirnica, a također i specifičnosti podneblja
- Izbjegavaju se namjernice koje sadržavaju konzervanse, jake začine i masnoće
- Vodi se računa o higijeni prehrane, higijeni posuđa i opreme
- Tromjesečno se vrši ispitivanje mikrobiološke čistoće suđa, radnih profila, ruku kuharice, te analiza namirnica.
- Kod djece se primjenjuju igre koje se odnose na savladavanje vještine nužnih za konzumiranje jela, svladavanje prirodnih oblika kretanja i usvajanja higijenskih navika
- Radi se na ovladavanju vještinama neophodnim za svlačenje i oblačenje, te usvajanje pravila ponašanja i konzumacije
- Često se boravi na zraku, bilo u vrtićkom dvorištu ili izvan kruga vrtića
- Skrbi se o poštivanju dnevnog ritma dana djece
- Koriste se svi ljudski resursi za povećanje nadzora nad sigurnošću okruženje u kojem borave djeca