Program


U dječjem vrtiću Mrvica odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske predškolske dobi ostvaruje se u različitim primarnim (redovnim) programima:

- jaslični program ( desetosatni )
- vrtični ( duži ) program ( desetosatni )
- vrtnični ( kraći ) program ( petosatni )
- kraći petosatni program ( u dv Nerežišća )