Natječaji za prijem radnika

on .

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) u daljnjem tekstu: Zakon) te na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mrvica raspisuje se NATJEČAJE ZA PRIJEM RADNIKA NA RADNA MJESTA...

Natječaji za radna mjesta

on .

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 28. Statuta Dječjeg vrtića Mrvica i Odluke Upravnog vijeća od 8. veljače 2024. godine Upravno vijeće, raspisuje natječaje za prijem radnika na radna mjesta...

Natječaji za radna mjesta

on .

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 28. Statuta Dječjeg vrtića Mrvica i Odluke Upravnog vijeća od 11. siječnja 2024. godine Upravno vijeće, raspisuje natječaje za prijem radnika na radna mjesta odgojitelj (3 izvršitelja) i zdravstveni voditelj...

KONAČNA ODLUKA O UPISU DJECE

on .

U nastavku objavljujemo konačnu Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Mrvica za pedagošku godinu 2023./2024.