UPRAVNO VIJEĆE

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mrvica ima sedam članova, a čine ga:

- Četiri člana iz reda Osnivača:
- 3 člana predstavnika Grada Supetra:
Dijana Ivelić,
Branko Jašić,
Alda Šlender.
- 1 član predstavnika Općine Nerežišća:
Ivana Šimunović.
- jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga:
Andrea Hodžić.
- dva člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove:
Marija Poljak i Nataša Meić.

Predsjednica Upravnog vijeća je Dijana Ivelić.

Napomena: za sjednice sazvane elektroničkim putem nema objavljenih poziva

Temeljem čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15) Dječji vrtić Mrvica kao tijelo javne vlasti, obvezan je javnost informirati o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad:

Dnevni red sjednica Upravnog vijeća
Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Izmjene poslovnika o radu Upravnog vijeća

Dječji vrtić Mrvica ima prostorno- tehničkih uvjeta za omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela samo jednoj osobi. Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

DJEČJI VRTIĆ MRVICA NIJE DUŽAN OSIGURATI NEPOSREDAN UVID U SVOJ RAD KAD SE RADI O PITANJIMA U KOJIMA SE PO ZAKONU JAVNOST MORA ISKLJUČITI, ODNOSNO AKO SE RADI O INFORMACIJAMA ZA KOJE POSTOJE OGRANIČENJA PRAVA NA PRISTUP SUKLADNO čl. 15. i 16. ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA  (NN 25/13,85/15).