UPRAVNO VIJEĆE


Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće, koje ima sedam (7) članova. Tri (3) člana imenuje Grad Supetar i jednog člana (1) bira Općina Nerežišća.  Jedan član biraju roditelji iz svojih redova, dok dva (2) člana bira odgojiteljsko vijeće iu reda odgojitelja i stručnih suradnika.  Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

Zaključci sa sjednica

ZAKLJUČCI SA 25. SJEDNICE UV

 

...