Redoviti program


U dječjem vrtiću Mrvica odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske predškolske dobi ostvaruje se u različitim primarnim (redovnim) programima:


Programi koji uključuju četiri obroka ( ZAJUTRAK, DORUČAK, RUČAK, UŽINU ):

- JASLIČNI PROGRAM- DESETOSATNI ( od 6,00 – 16,00 sati)

- VRTIČNI- DUŽI PROGRAM – DESETOSATNI ( od 6,00 – 16,00 sati)

Program koji uključuje dva obroka ( DORUČAK I VOĆE ):

- VRTIĆNI – KRAĆI- PETOSATNI (od 8,00-13,00 sati)

U sklopu dv Nerežišća:

- KRAĆI PETOSATNI PROGRAM (od 8,00-13,00 sati)


* Razmišlja se i o uvođenju popodnevnog kraćeg programa ( ukoliko roditelj za to izraze zanimanje )