PRAVNI I DRUGI OPĆI AKTIStatutom vrtića i drugim općim aktima uređuje se: status, ustroj, poslovanje , uvjeti rada, radni odnosi , naplata usluga i dr.

Statut dječjeg vrtića Mrvica preuzmite OVDJE.


Kurikulum dječjeg vrtića Mrvica za 2017. godinu preuzmite OVDJE.
Kurikulum dječjeg vrtića Mrvica za 2018. godinu preuzmite OVDJE.
Kurikulum dječjeg vrtića Mrvica za 2019. godinu preuzmite OVDJE.
Kurikulum dječjeg vrtića Mrvica za 2020. godinu preuzmite OVDJE.

Odluku o usvajanju kurikuluma za 2021. godinu preuzmite OVDJE.
Kurikulum dječjeg vrtića Mrvica za 2021. godinu preuzmite OVDJE.

Odluku o usvajanju kurikuluma za 2022. godinu preuzmite OVDJE.
Kurikulum dječjeg vrtića Mrvica za 2022. godinu preuzmite OVDJE.ODLUKU O DNEVNOM RASPOREDU SATI RADNIKA NA RADU preuzmite OVDJE.

PRAVILNIK O PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE preuzmite OVDJE.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA MRVICA - SUPETAR preuzmite OVDJE.

PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM DJEČJEG VRTIĆA MRVICA preuzmite OVDJE.