Misija i vizija


NAŠA MISIJA:
Dječji vrtić Mrvica je ustanova za rani odgoj i obrazovanje. Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko razvojnom pristupu usmjereni smo na poštivanju dječjih prava, uvažavanju individualnih potreba djece, te razvoju potencijala svakog pojedinog djeteta. Suradnjom s roditeljima, želimo pružiti podršku obitelji djeteta te omogućiti djetetu cjeloviti rast i razvoj kako u vrtiću tako i kod kuće. Njegujemo suradnju sa bližom i širom društvenom sredinom te na taj način doprinosimo razvoju društvene zajednice.

NAŠA VIZIJA:
Vrtić kao mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u poticajnom okruženju, u kojem djeca rado žele boraviti. Mjesto u kojem se poštuje individualnost svake osobe, gdje se njeguju dobrobiti djece, ali i odraslih.