Rezultati upisa za 2021/2022. godinu

REZULTATE UPISA preuzmite OVDJE.

UPISI U PEDAGOŠKU GODINU 2021/2022

Dječji vrtić Mrvica raspisuje OGLAS o provođenju postupka upisa u programe  DV Mrvica (objekti: DV Supetar i DV Nerežišća) za 2021./2022. pedagošku godinu. Molimo roditelje da pri donošenju dokumentacije ispune i Zahtjev za upis, Upitnik za roditelje te Privolu za obradu osobnih podataka roditelja i djeteta.

Rezultati upisa za 2020/2021. godinu

REZULTATE UPISA preuzmite OVDJE.