Natječaji za prijem radnika

on .

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) u daljnjem tekstu: Zakon) te na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mrvica raspisuje se NATJEČAJE ZA PRIJEM RADNIKA NA RADNA MJESTA...


 
ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE:- 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE:- 2 izvršitelja, na određeno puno radno vrijeme

PSIHOLOGA- na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA/medicinska sestra – na određeno puno radno vrijeme