MetroPagina

Upis u vrtić - Odluka povjerenstva

Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Mrvicu – Supetar, održalo je sastanak 20. lipnja 2016. godine, pregledalo sve zaprimljene prijave, bodovalo dostavljenu dokumentaciju po važećim kriterijima za upis djece u Dječji vrtić Mrvica, te donijelo sljedeće odluke. Preuzmite ODLUKU ovdje.

Upis u vrtić 2016. - *NOVO

Objavljujemo OGLAS o provođenju postupka upisa djece u programe DV-a Mrvica ( objekti: DV Supetar i DV Nerežišća ) za 2016/2017. pedagošku godinu. Preuzmite dokumente u nastavku:

Javni poziv za upis u obvezni program u pedagoškoj 2015/16. godini

Javni poziv za upis u obvezni program Predškole u Pedagoškoj 2015./2016. godini preuzmite OVDJE.

Upis u vrtić 2015.

Temeljem prijava na Oglas o provođenju postupka upisa djece u programe jaslica i vrtića Dječjeg vrtića Mrvica za 2015/16. pedagošku godinu Povjerenstvo za upis djece je 07. srpnja 2015. godine razmatralo i bodovalo dostavljenu dokumentaciju i temeljem iste, te raspoloživih mjesta za djecu u pojedinim programima donijelo slijedeću ODLUKU.

ODLUKU PREUZMITE OVDJE.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Mrvica - Supetar

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mrvica raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Mrvica - Supetar. Natječaj traje do 12.03.2016. godine a uvjete natječaja preuzmite OVDJE.

Obilježavanje DANA VRTIĆA

Budući je Dječji vrtić Mrvica, kao ustanova, upisan u sudski registar s nadnevkom 19. svibnja 1998. godine, ovaj nadnevak se uzima kao DAN DJEČJEG VRTIĆA MRVICE.

Upis u prvi razred osnovne škole

Sukladno odredbama članka 16. i 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14 ) te članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN broj 67/14), upis djece u prvi razred osnovne škole, provodi se prema Planu upisa ovog Ureda koji će biti objavljen na mrežnoj stranici Ureda (www.udu-sdz.hr).